Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu 1. Đặt vấn đề. Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí tệ quan liêu là một quan điểm tư tưởng lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đã có tác dụng cổ vũ chỉ đạo thực tiễn lao động sản xuất và chiến đấu của toàn quân toàn dân góp phần đẩy mạnh công cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Ngày nay đất nước ta đã "đàng hoàng hơn to đẹp hơn" nhân dân ta có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng trong thực tế ở một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có những biểu hiện lãng phí cán bộ quan liêu tham ô đã gây nên dao động niềm tin trong nhân dân... Đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá theo hướng hiện đại hoá nỗ lực phấn đấu trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh thì vấn đề thực hành tiết kiệm chống nạn tham ô lãng phí và tệ quan liêu càng trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Vì vậy chúng ta cần phải học tập và làm theo những quan điểm tư tưởng cũng như tấm gương về đạo đức của Hồ Chí Minh.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến vấn đề trên đây trong các bài nói bài viết của mình trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục sự nghiệp chống ngoại xâm và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 2.1. Về tiết kiệm Trong bài viết với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trong 4 số báo "Cứu quốc" trong các ngày 30-5 31-5 1-6 và 2-6 năm 1949 Hồ Chí Minh bàn về Kiệm. Theo Người "là tiết kiệm không xa xỉ không hoang phí không bừa bãi"(3; tr.148). Trong buổi nói chuyện năm 1952 nhân dịp có phong trào sản xuất và tiết kiệm Hồ Chí Minh đã làm sáng rõ các khái niệm "tiết kiệm" "tham ô" "lãng phí". Hồ Chí Minh đã đặt ra mấy câu hỏi: - Tiết kiệm là gì? - Vì sao cần phải tiết kiệm? - Tiết kiệm những gì? - Ai cần phải tiết kiệm? Tiết kiệm là gì? Theo Người tiết kiệm không phải là bủn xỉn keo kiệt đồng tiền to bằng cái nống gặp việc đáng làm cũng không làm đáng tiêu cũng không tiêu tiết kiệm không phải là ép bộ đội cán bộ và nhân dân nhịn ăn nhịn mặc. "Khi có việc đáng làm việc ích lợi cho đồng bào cho Tổ quốc thì dù bao nhiêu công bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là tiết kiệm"(3; tr.149). Mục đích của tiết kiệm là cốt để giúp vào tăng gia sản xuất mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội cán bộ và nhân dân. Và theo Hồ Chí Minh tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Mục đích của tiết kiệm là để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế.( 7 tr.484-502) Theo Hồ Chí Minh chúng ta phải tiết kiệm sức lao động tiết kiệm thời giờ tiết kiệm tiền của. Hồ Chí Minh đưa ra một dẫn dụ hết sức cụ thể "Chúng ta phải tìm cách tổ chức sắp đặt sao cho hợp lý để một người có thể làm việc bằng 2 1 đồng có thể dùng bằng 2 đồng"(6; tr.9-10). Từ những ví dụ Người đưa ra có thể thấy tiết kiệm như vậy là nâng cao năng suất lao động. Những ai là đối tượng cần phải tiết kiệm. Đối với vấn đề tiết kiệm không dành riêng cho một ai nghĩa là ai ai cũng phải tiết kiệm "Nói tóm lại ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm"(6; tr.11) nhưng theo Người trước hết phải là các cơ quan bộ đội các xí nghiệp. Hồ Chí Minh đã phân tích làm rõ với mỗi đối tượng có thể tiết kiệm những gì. Từ những ý kiến trên Hồ Chí Minh đã đi đến khẳng định lợi ích của việc tiết kiệm là tăng cường lực lượng và sức mạnh cho đất nước "...nếu ta khéo tiết kiệm sức người tiền của và thời giờ thì với sức lao động tiền tài của ta hiện nay ta có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp đôi"(6; tr.11) 2.2. Về vấn đề tham ô lãng phí quan liêu - Tham ô: Hồ Chí Minh xuất phát từ hai góc độ để xem xét nạn tham ô. Từ phía cán bộ tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư Đục khoét của nhân dân Ăn bớt của bộ đội Tiêu ít mà khai nhiều lợi dụng của chung của chính phủ để làm quỹ riêng cho đơn vị mình địa phương mình. Đứng ở phía nhân dân mà xem xét tham ô theo Người là: ăn cắp của công khai gian lậu thuế. - Lãng phí: Hồ Chí Minh không định nghĩa lãng phí là gì mà Người trực tiếp đi vào các hình thức lãng phí và chỉ ra tác hại của nó như: lãng phí sức lao động lãng phí thời giờ lãng phí tiền của. Vậy là nghiên cứu tư tưởng đó ta thấy lãng phí đối lập với tiết kiệm vì có hiện tượng lãng phí nên phải đề xuất thực hành tiết kiệm và muốn thực hành tiết kiệm phải hiểu rõ các hình thức lãng phí và tác hại của nó. Nói về tác hại của căn bệnh tham ô lãng phí. Hồ Chí Minh đều cho rằng chúng có tác hại rất to lớn rằng tham ô là trộm cướp lãng phí có khi còn có hại hơn tham ô vì lãng phí phổ biến. Trong bài nói tại buổi lễ phát động phong trào sản xuất và thực hành tiết kiệm Người viết: "Có người lại nói tham ô mới có tội còn lãng phí thì không có tội. Thực ra việc khác nhau nhưng kết vẫn hao tổn của công của chính phủ của nhân dân. Tham ô có hại; nhưng lãng phí có khi còn có hại nhiều hơn: nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí phổ biến: lãng phí của cải thì giờ lực lượng của nhân dân của chính phủ (6; tr.36) - Quan liêu: Quan liêu chúng tôi cho rằng đó là các làm việc xa rời thực tế không chịu nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân không gần dân học hỏi hiểu dân. Hồ Chí Minh coi quan liêu như là nguyên nhân gây ra bệnh lãng phí và tham ô. Quan liêu lại là thứ bệnh có nguồn gốc do xa cách quần chúng không hiểu biết dân chúng sợ dân chúng phê bình (3; tr.168) Vậy đâu là nguyên nhân của nạn tham ô và lãng phí? Theo Hồ Chí Minh sở dĩ có nạn tham ô và lãng phí là do bệnh quan liêu "vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt có tai mà không nghe thấu có chế độ mà không giữ đúng có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu những cán bộ kém tha hồ mà tham ô lãng phí"(6; tr.16) "Có thể nói bệnh quan liêu là chỗ gieo hạt vun trồng cho tham ô lãng phí nẩy nở được"(6; tr.36). Mà quan liêu lại là thứ bệnh có nguồn gốc do xa cách quần chúng không hiểu biết dân chúng sợ dân chúng phê bình (3; tr.168). Vậy là theo Hồ Chí Minh từ thực tế cho thấy tham ô lãng phí và bệnh quan liêu đi liền với nhau trong đó quan liêu đã dẫn đến tạo điều kiện cho tham ô lãng phí nẩy nở và phát triển. Vậy thì ta phải chống những căn bệnh trên bằng việc dứt nguyên nhân căn cơ gốc rễ đó là do quan liêu. Và Hồ chí Minh đã vừa chẩn bệnh vừa bốc những phương thuốc rất hữu hiệu cho căn bệnh này đó là: "- Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết - Phải gần gũi dân hiểu biết dân học hỏi dân - Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình - Phải làm kiểu mẫu: cần kiệm liêm chính chí công vô tư"(7; tr.169) 3. Tham ô lãng phí quan liêu là những kẻ thù cần phải chống. 3.1 Tham ô lãng phí bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân. Theo Hồ chí Minh trên đây là những kẻ thù khá nguy hiểm nó không mang gươm mang súng mà nằm ngay trong bản thân tổ chức của ta làm hỏng công việc của ta. Nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần kiệm liêm chính"(6; tr.17). Theo Người những kẻ tham ô và lãng phí quan liêu đã phá hoại tinh thần phí phạm sức lực tiêu hao tiền của cải của chính phủ và nhân dân. Tội ấy cũng nặng như tội việt gian mật thám. Hồ Chí Minh cho rằng "Tham ô là hành động xấu xa nhất tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội"(3; tr.245). "Hoang phí là một tội ác" (3; tr.74). Đó là những hành vi "trái với lòng dân trái với đạo đức cách mạng" (3; tr.7). Vì những tác hại ghê gớm của nó cho nên theo Hồ Chí Minh cần phải chống phải trừ bỏ. "Ba điều phải chống là: 1. Nạn tham ô 2. Nạn lãng phí 3. Bệnh quan liêu"(3; tr.184). Người nhiều lần nhắc đến việc này với thái độ kiên quyết "Tham ô lãng phí tài sản của Nhà nước của tập thể của nhân dân là hành động trộm cắp mà ai cũng phải thù ghét phải trừ bỏ"(3; tr.216). Có lúc Người cho rằng "phải kiên quyết chống lãng phí đặc biệt là lãng phí lương thực"(3; tr.237). Theo Người chống cần phải xem từ gốc rễ "…phải chống bệnh quan liêu mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô lãng phí"(3; tr.216). Người nêu lên tính cấp thiết cuả vấn đề chống tham ô lãng phí và quan liêu "chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận" và Người đã xác định đó cũng là một mặt trận: mặt trận tư tưởng và chính trị. Cũng như các loại hình mặt trận khác muốn thắng ở trận này ắt phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức ắt phải có lãnh đạo và trung kiên. Chính Hồ Chí Minh đã vạch ra cách tổ chức đấu tranh với nạn tham ô lãng phí bệnh quan liêu. - Phải đả thông tư tưởng để chấn chỉnh những ý nghĩ sai lầm - Tổ chức nghiên cứu tài liệu. - Tổ chức hội nghị kiểm thảo Và những điều cần thiết là: - Thật thà kiểm thảo báo cáo - Kiên quyết làm đến nơi - Nắm vững trọng điểm - Tổ chức nhóm trung kiên Trong khi chống tham ô lãng phí quan liêu giáo dục là chính trừng phạt là phụ. Vậy là Hồ Chí Minh xem những tệ nạn trên đây là thứ giặc nguy hiểm thứ giặc mà có lúc người coi đó là "giặc nội xâm" đối với chế độ với nhân dân và Người đã chỉ ra những phương cách phòng chống nó rất đúng đắn. 3.2. Ý nghĩa của việc chống tham ô lãng phí tệ quan liêu Chống tham ô lãng phí quan liêu là cách mạng. Cách mạng là loại trừ cái xấu một cách triệt để nhất thay thế nó bằng cái mới cái tiến bộ để mang lại lợi ích thiết thức cho nhân dân cho quần chúng lao động. Theo Hồ Chí Minh thực dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt nhưng những nọc xấu của nó (tham ô lãng phí quan liêu) vẫn còn vẫn ngấm ngầm ngăn trở phá hoại do đó cách mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Tham ô lãng phí quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế độ người bóc lột người mà ra. Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới một xã hội tự do và bình đẳng cần kiệm liêm chính chúng ta cần phải tẩy sạch những thói xấu của xã hội cũ…. Chống tham ô lãng phí quan liêu là thể hiện tinh thần dân chủ. Hồ chí Minh cho rằng chiến sĩ gửi tính mệnh mình đồng bào gửi công gửi của mình trong tay chính phủ và đoàn thể đó là một hình thức dân chủ tập trung. Đồng bào chiến sĩ có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó có quyền chỉ trích những cán bộ chiến sĩ nào không làm tròn những nhiệm vụ đó. Theo Hồ Chí Minh dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô lãng phí quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công. Do đó việc chống những tệ nạn này phải biết động viên quần chúng phải thực hành dân chủ phải làm cho quần chúng hiểu rõ làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Vì vậy theo Hồ Chí Minh nhiệm vụ của quần chúng là phải tham gia phong trào chống tham ô lãng phí quan liêu - thứ giặc nội xâm rất nguy hiểm. Tựu trung lại Hồ Chí Minh cho rằng "tham ô" "lãng phí" mà nguyên nhân của nó là do tệ quan liêu. Những thói xấu đó hết sức có hại cho nhân dân cho đất nước. Vì vậy cần thiết phải thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí quan liêu. Đó là yêu cầu phẩm chất đạo đức cách mạng cần phải có ở mỗi cán bộ đảng viên và kể cả người dân. Để làm được như vậy phải biết phát huy dân chủ phải dựa vào nhân dân. Và xem đó cũng là một giải pháp hữu hiệu để xây dựng và phát triển đất nước vì có chống được tham nhũng lãng phí quan liêu thì sự nghiệp xây dựng đất nước mới có tích luỹ để đi đến thành công. 4. Ý nghĩa của tư tưởng thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu trong tình hình hiện nay Ngày nay nước ta đang trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một sự nghiệp hết sức to lớn nặng nề có không ít những gian nan thử thách. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh "Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều"(9; tr.4) Theo Hồ Chí Minh khó khăn không chỉ ở quy mô tính chất của sự nghiệp xây dựng chế độ mới mà còn là ở chỗ thắng được hay không những khó khăn yếu kém của mình chiến thắng được "giặc nội xâm" "giặc trong lòng" mỗi người ở trong tổ chức của mình đó mới là điều luôn luôn phải chú ý và không được xem thường. Khó khăn thể hiện ở chỗ nó là thứ giặc vô hình vô ảnh nó "luôn luôn lẩn lút ở trong mình ta" "khó thấy khó biết" nhưng rất mạnh. Người cho rằng "việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng bằng gươm còn dễ nhưng việc đấu tranh với kẻ địch trong người trong nội bộ trong tinh thần là một khó khăn đau xót" (8; tr.36). Giờ đây chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế mà chủ yếu là hội nhập với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thực hiện sự trao đổi giao lưu kinh tế và văn hoá thế giới. Điều đó đặt ra vấn đề vừa phải hợp tác vừa phải đấu tranh vì lợi ích của dân tộc của chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tình hình đó ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới về đạo đức rất gắt gao. Kinh tế thị trường bên cạnh những mặt mạnh của nó thì vẫn tồn tại không ít những mặt tác động có hại. Đó là nền kinh tế thị trường đã tạo ra khát vọng làm giàu bằng mọi cách kể cả phi pháp tâm lý chạy theo lợi nhuận tối đa coi trọng giá trị đồng tiền một cách mù quáng. Nó kích thích thói ích kỷ tự tư tự lợi đặt lợi ích cá nhân và gia đình lên trên lợi ích của tập thể và xã hội. Nó đẻ ra thói dối trá gian xảo lừa lọc thực dụng sa đoạ lối sống coi trọng vật chất của xã hội tiêu thụ…Những tiêu cực đó không chỉ thể hiện trong lĩnh vực kinh tế mà còn tác động đến các mặt của đời sống xã hội. Càng đi vào kinh tế thị trường mặt tiêu cực của nó lại có biểu hiện tăng lên lan toả khá nhanh gây nên nhiều tệ nạn trong đời sống xã hội. Đảng ta đã nhiều lần chỉ ra những tệ nạn đó đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp ứng phó. Những tác động của nó đã được Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đã phải thú nhận tệ quan liêu tham nhũng đã trở thành một trong bốn nguy cơ lớn đe doạ sự nghiệp đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6.1996) lại vạch rõ: "nạn tham nhũng buôn lậu lãng phí của công chưa ngăn chặn được" "Một bộ phận không nhỏ các cán bộ đảng viên …sa đoạ về đạo đức và lối sống". Hội nghị lần thứ VI (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Khoá VIII (2.1999) lại nhận định: sự suy thoái về tư tưởng chính trị tình trạng tham nhũng quan liêu lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Từ những nhận định trên của Đảng Nhà nước và xã hội có thể thấy: Những tệ nạn tiêu cực xuất hiện trong những năm qua trong mộ bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân là có thực trong đó có tệ tham ô tham nhũng lãng phí và quan liêu. Những vụ việc trong thời gian gần đây đã báo động tình trạng đó. Đó là những nạn và hiện tượng sử dụng xe công làm việc tư nạn sử dụng điện nước cơ quan lãng phí hội họp nhiều không hiệu quả và không thiết thực…; lợi dụng chức quyền để trục lợi rút ruột các công trình nhà nước như vụ PMU18 vừa qua là một điển hình…Những tệ nạn ấy đã trở thành nguy cơ "tự diễn biến" từ bên trong không thể coi thường. Nguyên nhân chủ yếu của nó là do chủ nghĩa cá nhân phát triển. Mặc dù đã có nhiều sự chỉ ra cảnh báo và đòi hỏi phải khắc phục nhưng tệ quan liêu lang phí nạn tham nhũng…vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi được; ngược lại lại có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn; nhiều tệ nạn đã mang tính tập thể thâm nhập vào trong cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị. Nguyên nhân là do: cán bộ đảng viên chưa thật sự gương mẫu rèn luyện về phẩm chất đạo đức; tự phê bình phê bình và sữa chữa khuyết điểm chưa nghiêm túc; đấu tranh chống các tệ nạn xã hội còn dè dặt chưa thẳng thắn quyết liệt; nói chưa đi đôi với làm… Những tệ nạn trên đã cùng với các vấn nạn khác để lại những hệ quả xấu: - Lũng đoạn của công thất thoát tiền của của Nhà nước mà suy cho cùng là do công sức của nhân dân đóng góp - Đã gây nên bất bình trong nhân dân làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng ảnh hưởng không tốt đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ. - Tạo điều kiện cho các thế lực thù địch công kích lợi dụng tình hình xấu để gây sức ép chống phá Đảng và công cuộc xây dựng đất nước. Tình hình đó đòi hỏi cần phải có những phương hướng và giải pháp kịp thời. Đòi hỏi phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực nói trên. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải quay lại tư tưởng Hồ Chí Minh tìm trong di sản của Người những quan điểm chỉ đạo giải pháp hữu hiệu cho vấn đề. Từ đó theo chúng tôi nên - Tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và tệ quan liêu cũng như các văn bản chị thị của Đảng chỉ đạo của Nhà nước tạo điều kiện cho các cá nhân tập thể "học" và "hành" theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. Tiếp tục nhân rộng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu thiết thức và hiệu quả. - Cần xây dựng các quy chế chuẩn mực và chế tài để tạo ra kháng thể chống tham nhũng. Phải thường xuyên có tổng kết đánh giá để kịp thời biểu dương khen thưởng và phê bình những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ đảng viên và quần chúng. 5.Kết luận Hồ Chí Minh đã nhiều lần cảnh báo về nạn kiêu ngạo cộng sản về những căn bệnh hủ hoá sau khi cách mạng thành công. Tư tưởng trên đây của Người chủ yếu nói nhiều bàn nhiều sau khi chúng ta giành được chính quyền và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nói rộng ra là trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Ngày nay hiện thực xã hội vẫn còn tồn tại những tệ nạn xã hội mà Hồ Chí Minh từng trăn trở như mấy chục năm về trước chúng có nguy cơ phát triển lan ra gây nên những bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy tư tưởng đó ngày nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự và trần đầy tính nhân văn đối với mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên và nhân dân. Do đó học hiểu hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống nạn tham nhũng lãng phí tệ quan liêu là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa"(9; tr.310). Theo yêu cầu của Người đó chính là những con người vừa có tài vừa có đức có phẩm chất đạo đức và năng lực và đó phải là những con người "cần kiệm liêm chính chí công vô tư". Chỉ có thể như vậy thì mục tiêu "dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh" mới chóng đi đến thành công/ _________________ Tài liệu tham khảo: Đảng cộng sản Việt Nam (1996) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 2003 Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh 2004 Nxb Thông Tấn Hà Nội. Hồ Chí Minh (1995) toàn tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội t.4. Hồ Chí Minh (2005) Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân Nxb Chính trị quốc gia & Nxb Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (2005) Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu Nxb Chính trị quốc gia & Nxb Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (1995) toàn tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội t.6 Hồ Chí Minh (1996) toàn tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội t.7 Hồ Chí Minh (1996) toàn tập Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 1996 t.10. TS Nguyễn Văn Sáu (chủ biên) (2005) Nghiên cứu giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới Nxb Lý luận chính trị Hà Nội. Tân Sinh (Hồ Chí Minh) (2005) Đời sống mới Nxb Chính trị quốc gia & Nxb Trẻ TP. Hồ Chí Minh.

https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-generique-montreal/

This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6677','9j1sbjs9jh7sg4cm886f3el094','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-15 04:41:15','/a68045/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-tham-o-lang-phi-va-benh-quan-lieu.html')