website chuyên sâu

By phamxuanhoang


More...

- chuyện kể về Mã Viện

By phamxuanhoang

Mã Viện là nhân vật đã từng mang quân sang đánh chiếm Giao chỉ và cũng là vị tướng đã từng bị Hai Bà Trưng đánh bại đã từng đúc cột đồng làm mốc với thâm thù "Trụ đồng gãy Giao chỉ diệt".   PTH tải lên đây câu chuyện về Mã Viện để quý vị cùng đọc. Nguồn : http://vietnamese.cri.cn/
---------------------------

Hán Quang Võ Đế - Lưu Tú đã dựa vào vũ lực đoạt được thiên hạ có 28 thủ hạ của ông từng lập nên công trạng to lớn. Sau khi Lưu Tú băng hà Hán Minh Đế-Lưu Trang đã đặt tượng 28 người này trên vân đài của Nam cung gọi là "Vân đài nhị thập bát tướng". Nhưng ngoài 28 vị này ra còn có một viên đại tướng đó là lão tướng Mã Viện.

More...

bài viết mới

By phamxuanhoang

xin quý vị quan tâm hãy đọc trang bên

More...